Välkommen till oss på Freinetförskolan Ejdern!

Vårt arbetssätt är undersökande, för att tillvarata barnets naturliga nyfikenhet.

Kontakt

Telefon dagtid: 033-137001

Freinetförskolan Ejdern AB

Karlagatan 3
503 43 Borås

Besök och kö

För att ställa sig i kö eller boka ett besök, kontakta oss enligt ovan telefon och e-post.

Förskolan har funnits sedan 1994.
Den består av två avdelningar. En yngre barns avdelning och en äldre barns avdelning. Den är centralt belägen med närhet till parker, skogsmiljöer och stadens kulturella utbud.

Vi arbetar enligt Freinetpedagogiken som stämmer väl överens med förskolans läroplan. Varje barn får möjlighet att utvecklas i sin egen takt med närvarande, lyssnande pedagoger.

Freinetpedagogiken är ett undersökande arbetssätt. Enligt Freinet ska barnets arbete vara meningsfullt och på riktigt. Kreativitet, skapande och ett lustfyllt lärande är viktiga punkter hos oss.

Maten på förskolan lagas från grunden av en kokerska.

©2022 Freinetförskolan Ejdern AB